Yükleniyor

Odak Noktası:
Bitki Biyoçeşitliliği Poster Seti

Dünyadaki canlılığın sürdürülebilmesi, bitkilere bağlıdır. Yaşamımızın bu denli bağlı olduğu bitkileri yakından tanımakta yarar var. Bitkiler, öğrenmek isteyen herkes için ilgi çekici olacak pek çok özelliğe sahiptir. Onlar gizemli dünyalarında, kendilerini ifade etmek, hayatta kalmak, çoğalmak gibi yaşamsal faaliyetleri için; birbirinden farklı yollara başvurabiliyor ve bazen alışılmışın çok da dışına çıkabiliyor. Zamanla bulundukları habitat ortamının iklim, nem, sıcaklık, ışık ve benzeri koşullarında meydana gelen değişikliklere uyum sağlayarak farklı çözümler üretebiliyor ya da hayatta kalamıyorlar.

Bitkilerin doğadaki yerini-önemini vurgulamak ve gizemli yaşamını tanıtmak amacıyla Edinburg Kraliyet Botanik Bahçesi tarafından hazırlanan, Odak Noktası: Bitki Biyoçeşitliliği adlı poster seti, bilimsel özelliğiyle güçlü bir eğitim malzemesi olarak önem kazanır.

Bu eser, bitkisel ve biyolojik çeşitlilik alanında, Avrupa kıtasından daha fazla zenginliğe sahip olan Türkiye açısından özellikle önemlidir. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, ülkemizin bu noktadaki önemini vurgulamak ve eğitime katkı sağlamak amacıyla, poster setinin Türkçeye çevrilerek 2009 yılında yayımlanmasını sağlamıştır. Sonrasında poster seti, Türkiye’nin her yerinden iletişime geçen okullara ve öğretmenlere hediye edilmiştir.

Odak Noktası: Bitki Biyoçeşitliliği poster seti kapsamında, yirmi poster ve posterlerin içeriğini açıklayan, “Öğretmen El Kitabı” bulunmaktadır. Bitkiler dünyasının daha kolay anlaşılabilmesi için, genelden özele yönelik hazırlanan posterlerin bölümleri ve her bölümdeki konu başlıkları aşağıda gösterilmiştir.

NGBB'nin amaç ve görevleri arasında, "doğanın ve onun parçası olan bitkiler âleminin tanıtımı ve korunması" konusu, önemli yer tutar. Bu yaklaşım bağlamında, dünyanın ve Türkiye'nin biyolojik zenginliği ve bitki çeşitliliği konusunda, kamuoyunun ve kurumların bilgisini, ilgisini, bilincini artırmaya yönelik bilgi-doküman paylaşımına titizlikle uyulmaktadır. Bu yaklaşımın gereği olarak; Odak Noktası: Bitki Biyoçeşitliliği poster seti, talep eden öğretmen ve kurumlarla paylaşılmaktadır. Bugüne kadar, 38 ilden farklı branşlara mensup 1165 öğretmen ile paylaşım sağlanmıştır.

Odak Noktası: Bitki Biyoçeşitliliği poster setini edinmek isteyen öğretmenler, <nurhanay@ngbb.org.tr> e-posta adresine yazarak istekte bulunabilir. Başvuru sırasında, istek sahibinin adı-soyadı, bağlı olduğu okul-kurum adı ile adres-iletişim bilgileri belirtilmelidir.

Melike İlayda Baksı
NGBB Eğitmeni

Seda Devrim Çelik
NGBB Eğitmeni