Yükleniyor

Sahibi

ALİ NİHAT GÖKYİĞİT VAKFI Adına

Turgut Gökyiğit

Genel Yayın Yönetmeni

Zafer Karaca

zaferkaraca@ngbb.org.tr

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Adil Güner

adil@ngbb.org.tr

Yayın Koordinatörü

Salih Sercan Kanoğlu

salih@ngbb.org.tr

Grafik Tasarım ve Uygulama

Meltem Özçilingir

meltemozcilingir@ngbb.org.tr

ISSN: 2822-5503

Mali İşler Yöneticisi

Yasemin Yenal

yasemin.yenal@ang.org.tr

Tel: 0212 2659359

Faks: 0212 2878665

Dergi Yönetim Adresi

ALİ NİHAT GÖKYİĞİT VAKFI

Nispetiye Mahallesi

Belediye Sitesi Yolu Sokağı

Menekşe 3. Blok No: 8/1

Beşiktaş 34340 - İstanbul

Tel: 0212 3521013

www.ang.org.tr

NEZAHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ

Çamlık Mahallesi

Şenol Güneş Bulvarı No: 9

Ümraniye 34774 - İstanbul

Tel: 0216 4564437

Faks: 0216 4564438

adil@ngbb.org.tr

info@ngbb.org.tr

www.ngbb.org.tr

NEZAHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ,

Ali Nihat Gökyiğit Vakfı'nın,

“Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Tanıtılması”

Amacına Yönelik Toplumsal Faaliyetidir.