İstanbul, başta göç kuşları olmak üzere, kuşlar açısından çok önemli konumda yer alır. Her ilkbaharda ve sonbaharda yüzbinlerce kuş, İstanbul'un da üstünde bulunduğu göç yolunu kullanmaktadır.

İstanbul, ilkbahar ve sonbahar göçlerinin yanı sıra, çok bilinmeyen bir kuş göçüne daha ev sahipliği yapar. "Kış Göçü" dediğimiz ve bazı kuş türlerinin düzenli olarak kullandığı bu göç yolunun yoğunluğu, Kuzey ülkelerindeki hava koşullarının sertliğine göre azalıp çoğalır.
Kış göçünün kapsamına, sonbaharda yerel diyebileceğimiz yüksek rakımdan alçak rakımlara gerçekleşen kısa göçler de dâhil edilebilir. Bir kış günü bahçede ya da pencere önünde karşımıza çıkan kızılgerdan (Erithacus rubecula) kuşunun, neden sadece kış mevsiminde görüldüğü düşünülürse bu göç çeşidi daha iyi anlaşılabilir.

İstanbul'un göçmen kuş türleri dışında, yerli türleri de vardır. Yoğun şehirleşmeden dolayı bazı türlerde aşırı çoğalma, bazı türlerde ise azalma gözlenirken, tür sayısında da değişiklik görülmektedir.
Yerli türler arasında, insan yerleşimini yuva bellemiş ve insana bağımlı olan serçe, karga, martı, kumru dışındaki diğer türler; şehirde az sayıda kalmış olan daha doğal hâldeki korular, parklar ve bahçelere sığınarak yaşamını sürdürebilir. Mevcut durumda İstanbul'un doğal alanları, hem göçmen kuş türleri hem de yerli türler için, tüm mevsimlerde yaşam alanı oluşturmaktadır. Bu sebeple şehirde son kalmış olan tüm korular, parklar, bahçeler, en küçük birimine kadar, göç sırasında aç kalmış ve yorgun düşmüş kuşlar için hayati önem taşır.
Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, kuşlar için hayati önem taşıyan az sayıdaki yaşam alanlarından biridir. Botanik bahçesinde yer alan doğal-egzotik bitkiler, bir arada bulunan farklı türler, makilikler, açık alanlar ve durgun ya da akan su alanları, çok çeşitli kuş türlerine cazip gelen çekim özelliğine sahiptir. Şehir yapılaşması ve otoyollar arasında konumlanmış olan, adeta 'kurtarılmış bölge' niteliğindeki NGBB; göç sırasında, yorgun kanatların dinlenebilmesine ve beslenip yoluna devam etmek için gereken enerjiyi depolayabilmesine uygun bir vaha gibidir.