Huşgiller (Betulaceae) ailesinde yer alan cinslerin erkek ve dişi çiçekleri, aynı ağaç ya da ayrı ağaçlar üzerinde bulunur. Bu aileye mensup ağaçlar, kışın yapraklarını döker. İlkbaharda açan erkek çiçekleriyle dikkat çekerler. Meyveleri kapsül, nuks, kanatlı nuks biçimindedir. Olgunlaşan meyve kurulları sarkar. Grubu oluşturan bireyler, özellikle Anadolu’nun kırsal alanında en çok rastlanan, en kaliteli geniş yapraklı orman ağaçlarıdır. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde bulunan, huşgiller ailesinin ilkbaharda erkek çiçekleri açan türleri aşağıda betimlenmiştir.

Kızılağaç
(Alnus glutinosa [L] Gaertn.) Yaklaşık 30 metreye kadar boylanabilir; bazen çalı formunda da olabilir. Odunu yumuşak ve kızıl sarı ya da açık kızıl kahverengidir. Taban suyunun bol olduğu su kenarlarını, nemli ve durgun sulu yerleri sever.
Afrika’nın kuzeybatısı, Avrupa'nın hemen hemen tümü, Anadolu ve İran’ın kuzeyi ile Kafkasya bölgesini kapsayan geniş yayılışı vardır. Ülkemizde, Kuzey Anadolu’nun tamamı ile Güney Anadolu ve Doğu Anadolu’da, bölgesel-lokal yayılış gösterir. Türkiye’de, dört alttürü bulunur:
Toros kızılağacı (Alnus glutinosa [L.] Gaertn subsp. antitaurica Yalt.) Yeykin (Alnus glutinosa [L.] Gaertn subsp. barbata (C.A.Mey.) Yalt.) Ak kızılağaç (Alnus glutinosa [L.] Gaertn subsp. betuloides Anşin) Kızılağaç (Alnus glutinosa [L.] Gaertn subsp. glutinosa).

Gövdesi, gençken çatlaksız ve koyu yeşil renkli; ileri yaşlarda ise çatlaklı ve koyu gri renklidir. Yaprakları, ters yumurta biçiminde; 3-10 cm boyunda, 3-8 cm genişliğindedir. Yaprağın kenarları kaba ve çift sıra dişli, uç kısmı küt, yuvarlak ya da kertikli, dip kısmı yuvarlak ya da kama biçimindedir. Üst yüzü koyu yeşil renkli, alt yüzü açık yeşil renklidir. Her iki yüzü de çıplak olan yapraklar, tazeyken yapışkandır. Yaprak sapı, 1-2 cm uzunluktadır.
Erkek ve dişi çiçekleri, aynı ağaç üzerinde bulunur.
Erkek çiçekler, sarkık kurullar hâlindedir. Yaklaşık 5-8 cm boyunda, 6-8 mm çapında, önceleri yeşil-mor renkli, olgunlaştıkça koyulaşan tonlarda sarı-turuncu renklidir. Sonbaharda oluşmaya başlar; sonraki yılın ilkbaharında, mart ayında olgunlaşırlar.
Dişi çiçekler, yumurta biçiminde, kozalakçıklar hâlinde, 1,5-3 mm boyunda ve parlak kırmızı renklidir. Meyveleri, kozalakçıklar hâlinde, yaklaşık 1-2 cm boyunda, önceleri yeşil renkli, olgunlaşınca koyu kahverengidir. Meyvelerin 3-5 adedi, ortak sap üzerinde bir arada bulunur. Meyve sapı, 2-4 cm uzunluğundadır.
Tohumları, dar kanatlı ve kahverengidir.