Bitki yetiştiriciliğinde ve bahçe düzenlemesinde, her zaman istenen bitkilerin dikilebileceği, seçilen bitkilerle uygun beraberliklerin oluşturulabileceği yeşil alanlar bulunamayabilir. Böylesi durumlarda en uygun çözümler saksılı tasarımlarla sağlanabilir. Beton zeminlerde, kapı girişlerinde, ölü alanlarda veya dikkati çekmek istediğimiz yerlerde, farklı boyutlarda ve çeşitli malzemeden yapılmış saksılarla başarılı bitkisel tasarım örnekleri uygulanabilir. Böylece, hem işlevsel açıdan mekân düzenlemesi hem de estetik açıdan ortamın güzelleştirilmesi mümkün olur. Bu amaca yönelik etkili saksılı tasarımların oluşturulmasında kullanılacak saksıların; boyut, biçim, malzeme, renk, geçirgenlik gibi özellikleri ve en önemlisi uygun bitki seçimi, önemli ölçütler olarak göz önüne alınmalıdır.

Boyut ve Biçim
Saksının boyutu, dikilecek bitkinin türüne ve büyüme hızına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Saksı seçiminde en önemli husus, bitkinin kök gelişimi için uygun büyüklükte, yeterli hacim ve derinlikte olmasıdır. Bu ölçüler, seçilen bitkinin büyüme özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterir. Önemli olan, bitkinin sağlıklı gelişimine uygun ölçülerde saksı seçimi yapılmasıdır.
Saksıların boyutlarının yanısıra, kullanılacakları konuma bağlı olarak, form ve biçim özellikleri de işlevsel ve estetik açıdan önemlidir. Örneğin, kazık köklü bitkiler için yüksek ve dar saksılar, saçak köklü bitkiler için ise geniş hacimli saksılar daha uygundur.

Malzeme
Saksı yapımında toprak, seramik, plastik, ahşap beton, metal, fiberglas gibi çok çeşitli malzeme kullanılmaktadır. Hangi malzemenin tercih edileceğine karar verirken, bitkinin özellikleri ile kullanılacağı konum ve estetik kaygılar da önem kazanır. Saksı seçiminde, her malzemenin kendine özgü avantajları ve dezavantajlarının olduğu unutulmamalı; buna göre değerlendirme yapılmalıdır.