Doğanın bitki çeşitliliği ve büyüleyici güzelliği, tarih boyunca insanlığın ilgisini çekmiş, hayranlık uyandırmıştır. Ancak günümüzde, bu doğal zenginliklerin değerinin anlaşılması ve korunması, daha önemli ve acil bir konu haline gelmiştir. Tam da bu noktada, bilimle doğanın buluştuğu kurumlar olan botanik bahçeleri, öğrenmeyi ve keşfetmeyi teşvik eden rolleriyle önem kazanmaktadır.

Botanik bahçelerinin önemli bir işlevi de bitki bilimine, doğal çevrenin korunmasına yönelik eğitim çalışmalarının geliştirildiği, sunulduğu merkezler olmasıdır. Bu çalışmalar, doğayı tanımak ve sırlarını keşfetmek isteyen öğrencilerin, araştırmacıların, halkın, bu yoldaki çabasına büyük katkı sağlar.

Botanik bahçelerinde uygulanan eğitimlerin önemli özelliği, öğrenme deneyimini doğa içinde gerçekleştirme olanağı sunmasıdır. Katılımcılar, canlı bitki koleksiyonları arasında dolaşarak, bitkilerin farklı özelliklerini gözleyebilir ve öğrenme sürecini somutlaştırabilir. Ayrıca botanik bahçelerinde, çocuklardan yetişkinlere, her yaş grubuna yönelik hazırlanan özel eğitim programları da uygulanır. Botanik bahçelerinde, doğa koruma bilinci geliştirmeye yönelik yaklaşım da önemlidir. Katılımcılar, doğal dengenin hassasiyeti ve sürdürülebilirliği konusunda bilgilendirilir; doğal kaynakların korunmasına ilişkin toplum duyarlığının artırılmasına çalışılır. Böylece, gelecek nesillerin doğanın kıymetini daha iyi anlaması ve koruma çabalarına katkıda bulunması sağlanabilir.

Botanik bahçeleri, düzenlediği eğitim çalışmaları sayesinde, bilimle doğanın güzelliklerini bir araya getirir. Aynı zamanda, toplumda doğa-çevre bilincini artırma ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmaya yönelik süreçte de önemli rol üstlenir.

Doğa eğitimlerinin amacı, öğrencilerin sürdürülebilir gelecek için doğayı tanımalarına yardımcı olmaktır. Doğanın ana unsurlarından olan bitkileri tanımak ve tanıtmak, doğa eğitiminin en temel basamağını oluşturur. Bu bağlamda, öğrencilerin doğayla bağlarının güçlendirilmesinde, eğitmenlere önemli görevler düşmektedir. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde 2013 yılından beri, öğrencilerinin doğaya ilişkin farkındalığını artırmak isteyen her branştan öğretmenin bilgi dağarcığını geliştirmek, onlara farklı bakış açıları kazandırmak amacıyla eğitmen eğitimleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2022 yılında, temel botanik bilgisini geliştirmek isteyen öğretmenler için, “Botaniğe Giriş Eğitmen Eğitimi” adıyla yeni bir program hazırlanıp uygulandı.

“Botaniğe Giriş Eğitmen Eğitimi” programı, teorik bilgi paylaşımı ve pratik uygulamaların işlendiği iki bölüm halinde planlandı. Teorik bölüm; temel botanik bilgisi paylaşımı, herbaryum anlatımı ve bilimsel bitki ressamlığı mesleğinin tanıtımını içermektedir. Uygulama bölümü ise; sistematikte önemli bitki örneklerinin yakından incelenmesi, araziden toplanan örneklerin herbaryuma girene kadar geçirdiği aşamaların gözlenmesi ve bitki örneklerinin çiziminden oluşmaktadır.

Eğitim çalışmasının sonunda, değerlendirme amacıyla katılımcılara açık uçlu araştırma soruları yöneltilir. Bu ölçme-değerlendirme işlemi doğrultusunda, eğitim programında bazı güncellemeler yapılır.

“Botaniğe Giriş Eğitmen Eğitimi”, bitkiler hakkında yeterli eğitim olanağı bulamamış, kendini geliştirmek isteyen farklı branşlardaki öğretmenler için önemli bir olanak sunmaktadır. Böylece, doğanın gizemlerini keşfetmek isteyen eğitmenlere bir adım ileri gitme fırsatı tanınmakta; bu sayede geleceğin nesillerine doğa sevgisi aşılanması ve sürdürülebilir bir dünya için önemli roller üstlenilmesi mümkün hale gelmektedir.


Gizem Sarısoy
NGBB Eğitmeni