Kurulduğu günden bu yana en büyük amacı, halkın bitkiler dünyası hakkında bilinçlendirilmesine katkı sunmak olan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, gündeme alınan yeni çalışmalarla bu alandaki faaliyetlerini geliştirerek sürdürmektedir. 2023-2024 eğitim döneminde, her yaş grubuna yönelik planlanan yeni atölye ve projelerle insanların doğayla bağının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yeni eğitim dönemiyle birlikte, bitkiler dünyasının çeşitli yönlerini tanımak-araştırmak için heyecanlı bir yolculuğa çıkıyoruz. Doğayı keşfetmek, bitkiler dünyasıyla iç içe olmak isteyen herkes, NGBB'nin eğitim çalışmalarına katılabilir. Unutmayalım ki doğa bizim için hazinedir ve onu keşfetmek-korumak da bize düşüyor...

Günlük Eğitimler

Botanik bahçesini ve bitkileri tanıtmak amacıyla okul gruplarına yönelik düzenlenen günlük eğitimler, yaş gruplarına göre ve müfredat kazanımları gözetilerek, bir saatlik atölyeler halinde planlandı. Her sene olduğu gibi, etkinlik programına uygun olarak bir ay öncesinden duyurular yapıldı. Öğretmenler gerekli rezervasyon işlemlerinden sonra, okul gruplarını atölyelere getirdi. 2022-23 döneminde, mevsimlere göre değişiklik gösteren ekoloji temelli farklı içeriklere sahip 39 atölye tasarlandı ve yıl içinde bu eğitim faaliyetleri sonucunda 6943 öğrenciye ulaşıldı.

B2023 yılı için hazırlanan eğitim programı, öğretmen ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda, eski atölyeler güncellenerek ve yeni atölyeler eklenerek planlandı. Yeni dönemde uygulanacak günlük eğitim çalışmalarının duyurusu, eylül-kasım-şubat aylarında yapılacak.

Şenlikler

NGBB'nin gelenekselleşmiş Doğa Şenliği'nin onbirincisi, 2023 yılında 5942 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 12. Doğa Şenliği'nin, 21-24 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Projeler

Önceki yıllarda gerçekleştirilen projelerin, bu yıl da sürdürülmesi planlandı. Her yıl gerçekleştirilen "Heybemde Doğa Var", "Doğa Bilginleri", "Yaz Bahçem", "Bahçıvan Çocuklar" projeleri, bu yıl güncellenmiş halleriyle uygulanmaya devam edilecek. Aynı zamanda geçmiş yıllarda uygulanmış olan "Faydalı Bitkiler" projesi de bu yıl yeniden programa dâhil edildi.

YENİ PROJELER

Bahçemde Hayat Var

Bu etkinlik, sınıf dışı eğitimin yaygınlaştırılması ve botanik bahçesinin, hem öğretmenler hem de öğrenciler için, gezi alanı dışında gözlem amacıyla kullanımına olanak tanıması açısından önemlidir. Böylece, dönem boyunca uygulanan günlük eğitimlerin yanısıra, uzun dönem devam eden proje gruplarıyla da temas sağlanarak, edinilen bilgilerin pekiştirilmesi mümkün olmaktadır.

Proje kapsamında, 2023-24 eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirilecek eğitim çalışması, belirlenen okul grubunu oluşturan 5.-6. sınıf öğrencileriyle, iki haftada bir olmak üzere toplam ondört hafta boyunca uygulanacaktır. Eğitimin içeriği, hedeflenen kazanımlara göre farklı etkinliklerin birbiriyle organik bağı olacak şekilde gözlemlenme fırsatı verecektir.

Doğaya İlk Adım

İnsan ve doğa arasındaki olumlu ilişkiyi anı oluşturarak farkındalık sağlamak ve içinde bulundukları dünyayı ve canlılar arasındaki ilişkileri anlamlandırmak için öğrenmenin en hızlı olduğu okul öncesi dönemde toplam 3 hafta(6 atölye) boyunca 4-5 yaş öğrencileriyle Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesinde buluşuyoruz.

Liseler için Bitki Ressamlığı

Lise seviyesindeki öğrencilerin bilimsel bitki ressamlığının tekniklerini öğrenebilmeleri amacıyla 2023 yazında dört atölyelik başlangıç programı uygulanacak. Kuru kalem tekniğinin kullanılacağı atölyelerde başlangıç seviyesindeki botanik bilgisi eşliğinde, bir bitkinin çizimin nasıl yapıldığı tüm detaylarıyla işlenecek.

Botanik Okulu

İlkokul seviyesindeki öğrenciler için hazırlanan proje, öğrencileri bitkiler dünyasıyla buluşturma amacını taşıyor. Proje kapsamındaki etkinlikler, bitki çeşitliliği ve gelişim evrelerini gözlemleme olanağı sağlıyor. Öğrenciler sanat çalışmaları ve oyunlarla desteklenen atölyelerde, bilimsel çalışmaların yanında, eğlenirken öğrenme imkânı da bulacak.

Dönüşümün Yolculuğu

8-10 yaş grubuna yönelik olan proje, çocukların günlük yaşamda çevre dostu davranışlar benimsemesine yardımcı olmak amacıyla; çevre koruma ve geri dönüşüm gibi konularda farkındalık kazanmalarına yönelik planlanmıştır. Haftalık olarak verilen görevler aracılığıyla çocuklar ve ailelerin birlikte çalışarak geri dönüşümün günlük hayata katılması teşvik edilir. Ailelerin geri dönüşüm konusunda rol model olması, çocukların sürdürülebilir yaşam tarzını benimsemesine destek olacaktır. Böylece, çocukların gelecekte daha temiz ve sağlıklı çevrede yaşamasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Doğanın Sessiz Kahramanları; Ağaçlar

İlkokul düzeyine uygun planlanan proje, çocukların doğa ile güçlü bağ kurması ve gelecekte doğa-çevre konularında daha bilinçli bireyler olmalarını sağlama amacına yöneliktir. Ağaçları tanıma ve doğa ile etkileşim kurma deneyimleri, çocuklara çok değerli öğrenme ve keşif fırsatı sunar. Program kapsamında doğada gerçekleştirilen ve yaratıcı drama yöntemiyle desteklenen atölyeler, öğrencilerin hayal gücünün ve özgüveninin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Çocuklarla Bitki Ressamlığı

Çocuklarla Bitki Ressamlığı atölyeleri, meslek tanıtımına yönelik olarak eğitim programlarına dâhil oldu. Bu konuyu daha etkili ve işlevsel kılmak amacıyla, yaratıcı drama yönteminden de yararlanarak ilkokul düzeyindeki öğrenciler için yeni proje gerçekleştirilmesi planlanıyor.


Gizem Sarısoy
NGBB Eğitmeni