Gönüllülük, bireylerin zaman, emek, beceri ve enerjilerini, toplumsal veya insani amaçlar doğrultusunda kendi iradeleriyle, maddi karşılık beklemeksizin paylaştığı eylem biçimidir. Bu eylem karşılıklı etkileşim içerir ve ardında yatan anlam ve önemle, hem yardım alanlar, hem gönüllüler hem de toplumda derin izler bırakır.

Toplumsal yaşamın özgün ve önemli değerlerinden olan gönüllülük, yürekte yeşeren çiçek gibi, karşılıksız sevgi ve yardım etme isteğinin yansımasıdır. Doğanın büyülü dünyası, insanların hayatına anlam ve zenginlik katarken, bu güzellikleri korumanın sorumluluğu da gün geçtikçe artmaktadır.

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, doğayı anlama ve koruma bilincini artırma amacına yönelik olarak, "Gönüllü Eğitmen Eğitimi" programı düzenliyor. NGBB'nin, geçmiş yılların birikim ve deneyiminden de yararlanarak, 19-20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirmek üzere planladığı etkinlik, gönüllüleri doğaya daha yakından bakmaya davet ediyor.

"Gönüllü Eğitmen Eğitimi" programı, NGBB'nin amaç ve işlevlerine yönelik değerlerinin, doğaseverler tarafından daha derinlemesine anlaşılıp kavranmasını sağlamaya yönelik olarak planlanmıştır. Eğitim sürecinde katılımcıların, özellikle belirlenmiş bazı bitki türlerini tanıma ve doğaya saygı çerçevesinde etkinlikler düzenleme konusunda bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

"Proje kapsamında edinilen bilgi ve beceriler sayesinde, gönüllülerin bahçeye düzenli gelerek eğitim bölümünün rutin işlerini desteklemesi ve eğitim programlarının uygulanmasında eğitmenlere yardımcı olmasını sağlamaya yönelik donanımı edinmesi öngörülmektedir.

Eğitim dönemi boyunca, gönüllülerin bilgi dağarcığını geliştirebileceği atölye çalışmaları, kurslar ve çeşitli yönlendirmeler için gerekli planlama ve hazırlık çalışmaları yapılmıştır. Böylece gönüllülerin, hem kişisel yeteneklerini artırma, hem de NGBB'nin eğitim etkinliklerine daha etkili şekilde katkıda bulunabilmesi mümkündür. Programın sunduğu gelişim imkânları, hem gönüllülerin bilinç düzeyini yükseltmesine hem de bahçenin ziyaretçilere daha nitelikli deneyim sunmasına yardımcı olacak şekilde planlanmıştır.

Programa katılmak isteyenler, NGBB'nin instagram sayfasını ziyaret edip başvuru linkine tıklayarak ilgili formu doldurabilir. Kontenjan sınırlı olduğundan, başvurular değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

Konuyla ilgili bilgi edinmek ve sorulara yanıt almak için, hafta içinde 09.00-12.00 / 13.00-17.00 saatleri arasında, 0216 456 44 37 numaralı telefondan iletişim sağlanabilir.


Seda Devrim Çelik
NGBB Eğitmeni