Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde, 2004 yılından itibaren doğa eğitimleri tecrübesiyle gerçekleştirilen atölyeler ve projeler, çocukların doğa sevgisi ve bilincini geliştirirken aynı zamanda öğrenme ve keşif yeteneklerini de desteklemektedir. Botanik bahçesindeki bitki çeşitliliği ve ekosistemler hakkında edindikleri bilgiler, çocukların doğayı daha derinden anlamasını ve koruma bilinci geliştirmesini sağlar. Bu sayede çocuklar, doğa ile sürdürülebilir ilişki kurmayı ve gelecekte çevre dostu kararlar almayı öğrenir.

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde bu amaçlar doğrultusunda, bu yıl yaz programında ilk defa uygulanmak üzere, “Dönüşümün Yolculuğu” projesinin uygulanması planlanmıştır. Projeye 8-10 yaş arası çocuklar katılabilir. Toplam beş hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler; 25 Temmuz, 1 Ağustos, 8 Ağustos,15 Ağustos, 22 Ağustos, tarihlerinde ve salı günleri, 12.30-17.00 saatlerinde uygulanmak üzere planlandı.

Dönüşüm Yolculuğu projesinin amacı; çocukların geri dönüşüm ve çevre koruma konularında farkındalık geliştirmelerinin ve bu bilinci günlük hayatta uygulamalarının sağlamasına yöneliktir. Haftalık olarak verilecek görevler sayesinde, ailelerin de geri dönüşümü davranış biçimi haline getirmesinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Ailelerin geri dönüşüm konusunda rol model olması, çocukların sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemesini sağlayabilir.

Projede verilecek eğitimlerde, öncelikle "atık" ve "çöp" kavramlarının birbirinden farklı olduğu hatırlatılarak; atıkların nasıl azaltılabileceği, atıkların nasıl ayrıştırılacağı, doğal kaynakların korunmasına nasıl destek olunabileceği, enerji tasarrufu gibi konular ele alınmaktadır. Geri dönüşümün çeşitli uygulamaları gösterilerek, örnek dönüşümlerle farklı bakış açıları edinilmesi ve doğanını bir parçası olduğumuz görüşleri üzerinden farkındalık kazandırılması planlanmıştır.


Seda Devrim Çelik
NGBB Eğitmeni