Doğduğumuz andan itibaren içinde bulunduğumuz çevreye uyum sürecimiz başlar. Önce içinde bulunduğumuz ev olan çevre, zamanla yaşadığımız en büyük ekosistem olan dünyayı tanımaya ve onu anlamlandırmaya kadar genişler. Çocukların iklim ve çevre problemleriyle yüzleşip bunlara nasıl çözüm bulunabileceği konusu, giderek betonlaşan ve yeşil alana ulaşım imkânının zorlaştığı koşullarda daha da önem kazanmaktadır.

Çocukların, öncelikle insan-doğa arasındaki olumlu ilişkileri yaşayarak tecrübe etmelerini sağlamak, doğa eğitiminin temelini oluşturuyor. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde, bu amaç doğrultusunda, 4-5 yaş grubu çocuklar için, "Doğaya İlk Adım" projesi planlandı. Proje, toplam altı atölyede, on çocukla beraber, günde iki saat olmak üzere, üç hafta boyunca uygulanıyor. Etkinliğin içeriği, botanik bahçesi, bitkiler ve bahçede bulunan diğer canlılarla insan-doğa arasındaki ilişki temel alınarak oluşturulmuştur.


Melike İlayda Baksı
NGBB Eğitmeni