Yükleniyor

Su Bitkileri Atölyesi

Bitkiler yaşamsal özelliklerinin gereği olarak, çimlenme sürecinde hava, su ve sıcaklığa ihtiyaç duyar. Farklı kriterlerle sınıflandırıldığı gibi, bitkileri su ihtiyacına göre de sınıflandırabiliriz. Bu tasnife göre, üç grup oluşur.

  • Hidrofitler (Su bitkileri)
  • Higrofitler (Nemli yerlerde yetişen bitkiler)
  • Kserofitler (Kurak yerlerde yetişen bitkiler)

Tüm canlılar gibi bitkiler de doğal seçilim sayesinde, bulundukları ortamda yaşama ve üreme başarısını artırmak için, bazı morfolojik uyum özellikleri geliştirmiştir. Örneğin, kaktüslerde görülen iğne yapraklar ya da fotosentetik gövde gelişimi gibi. Bitkiler, her ne kadar deniz ya da tatlı su ortamlarında türemiş olsalar da önemli ölçüde evrimleşmiştir. Sucul habitatlara dönüşüm ise özel uyum süreçleri sonucu gerçekleşmiştir.

Sucul bitkiler, su üzerinde ya da içinde yaşamak üzere uyum sağlamış bitkilerdir. Hidrofitler, binlercesi birarada yaşayan mikroskobik bitkilerden, çapı bir metreden büyük çiçeği olan bitkilere kadar farklı boyutlarda olabilir.

NGBB’de günlük eğitimler, proje grupları ve hafta sonu etkinlikleri olarak devam etmektedir. Bahçe içinde olduğu gibi, bahçe dışında da hizmet vermekte olan NGBB, Türkiye florasının tanıtılması ve ülkemizdeki bitki çeşitliliğinin vurgulanması amacıyla çeşitli kurumlarla işbirliği yapmaktadır.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği projesi olan ve "CultureCIVIC" Kültür Sanat Destek Programı tarafından desteklenen, "Suyun Peşinde İstanbul" projesine katılındı. Proje, 5 yaş üzeri çocukları ve yetişkinleri, kentsel miras kavramını “su” odağında düşünmeye yöneltiyor. Projede NGBB, su bitkilerini ele alarak, 19 Kasım 2022’de Müze Gazhane’de gerçekleştirilen atölyede uygulayıcı olarak yer almıştı.

Atölye boyunca, bitkiler dünyası hakkında daha önce edindiğimiz bilgileri hatırlayarak, suyun bitkiler üzerindeki etkileri ve önemi üzerinde duruldu. Sonrasında ise çocuklar, oyunlarına örnek olarak atölye için getirilen "Chara sp.", su mercimeği (Lemna minor L.), su teresi (Nasturtium officinale W.T.Aiton), nilüfer (Nymphaea alba L.) gibi su bitkileriyle tanışma fırsatı buldu.

Melike İlayda Baksı
NGBB Eğitmeni

Fotoğraflar: NGBB Arşivi