Yükleniyor

NGBB
Haberler

NGBB - Enerjisa
Kurumsal İşbirliği

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, bitki dünyasının tanıtımı ve halkın bitkilere, çevreye, doğaya ilişkin farkındalığını artırmak amacıyla, 2004 yılından itibaren, çeşitli konularda ve farklı gruplara yönelik eğitim çalışmaları yürütmektedir. Eğitim faaliyetleriyle her yaş grubuna ulaşmaya çalışırken, ilgili projelerde bilgi ve deneyimini paylaşmak üzere, bazı kurumlarla işbirliği sağlanmaktadır. Bu bağlamda, biyoçeşitlilik konusunda açılım yapan kuruluşlardan Enerjisa Üretim ile işbirliğine gidildi.

NGBB'de, Enerjisa Üretim personeli ve personel çocuklarına yönelik eğitim çalışması için program hazırlandı. Eğitim-öğretim döneminin ara tatile girdiği zaman diliminde, 30-31 Ocak tarihlerinde, hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik iki saatlik atölye çalışması uygulandı.

Program kapsamında, Tohum Ekimi, Doğadan Hikâyeler, Doğayla Sanat atölyeleri ve NGBB'de mini gezi düzenlendi. Etkinlik boyunca uygulamalar, bitki çeşitliliği konusunda çocuklara farkındalık kazandırmaya yönelikti. Bitki yetiştirmeyi seven yetişkinler için de Çiçek Bakımı, Saksı Değişimi, Tohum Ekimi gibi konularda atölyeler gerçekleştirildi.

Nurhan Ay
NGBB Eğitim Bölümü Başkanı

Minik Biyologlar

Biyoloji, yaşam bilimi demektir. Yaşayan her şeyi ve yaşama süreçlerini araştıran bilim dalıdır. Geçmişi, bugünü, geleceği, biyoloji olmadan anlamamız ve karşımıza çıkması muhtemel sorunlara çözümler üretebilmemiz neredeyse imkânsızdır.

Biyoloji, birçok disiplinle birlikte hareket eder. Diğer bilimlerle uyumlu birlikteliği sağlanarak, bakış açımızı ve ufkumuzu geliştirir. Ayrıca, yaşam standartlarımızı iyileştiren teknolojik gelişmelerin gerçekleşmesini mümkün kılar. Biyoloji, çok sayıda alt bilim dalından oluşur. Dünyada 16 Nisan, bu önemli işlevleri görev edinmiş ve sorumluluklarını üstlenmiş olan biyologların günü olarak kutlanıyor.

Biyologlar gününün kutlandığı hafta sonunda, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde, çocuklara yönelik bir atölye çalışması planlandı. Atölye, biyolojinin önemini ve biyologların görevlerini, çocuklara anlatmak amacıyla düzenleniyor. Etkinlikte çocuklar, tıpkı biyolog gibi bahçede keşfe çıkacak, farklı ortamlardaki değişik canlılarla tanışacak ve buldukları canlıların ne olduğunu keşfetmeye çalışacak. Dünyanın biyologlara ne denli ihtiyacı olduğunu, onlar olmadan hiçbir bilimin gelişemeyeceğini, bu kez kendi deneyimleriyle keşfedecekler.

Gizem Sarısoy
NGBB Eğitmeni

11. Doğa Şenliği

Botanik Okulu

Bitkiler dünyası her zaman gizemlidir ve her gelişme yeni gizemleri de beraberinde getirir. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde yaz dönemi için, "Botanik Okulu" adlı bir atölye dizisi planlandı. 7-9 yaş grubundaki öğrencilere yönelik atölyeler, dört hafta sürecek. Etkinlik süresi boyunca katılımcı öğrencilerin, bitkilere daha yakından bakıp, onların dünyasını keşfedebilmesine yönelik bir program hazırlandı. Atölyelerde, katılımcılar bitkinin tohum hâlinden başlayarak, gelişim aşamalarını tıpkı bir botanikçi gibi gözlemleme imkânı bulacak. Bu arada herbaryumun ne olduğu, bilimsel bitki resimlerinin nasıl yapıldığı gibi farklı konularda fikir sahibi olabilecekler. Atölyeler, aynı zamanda sanat çalışmaları ve oyunlarla desteklenerek, çocukların eğlenirken öğrenme deneyimi edinmesi sağlanacak. NGBB'de yaz aylarında gerçekleştirilecek botanik okulu, meraklı miniklerini bekliyor.

Gizem Sarısoy
NGBB Eğitmeni

NGBB'de Herbaryum Eğitimi

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, 18-21 Ocak 2023 tarihlerinde, Duhok Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden dört araştırmacıya, “NGBB Herbaryum Yönetimi ve Dijitalizasyon Eğitimi” konusundaki çalışma için evsahipliği yaptı. Eğitime Dr. Hassan Najman Muhamed, Honar Safar Mahdi, Ahmed Mohammed Hasan Mustafa Mahmood ve Wajed Issam Hussein katıldı.

2022 yılı sonunda NGBB'yi ziyaret eden ekiple işbirliği geliştirilerek, ocak ayındaki eğitimin planı hazırlanmıştı. Eğitim çalışması; "Herbaryum Yönetimi", "Veritabanı Yönetimi", "Herbaryum Örneklerinin Dijitalizasyonu" ve "Sanal Herbaryum Yönetimi" ana başlıkları altında uygulandı. Eğitim, ISTF Herbaryumu gezisi ile tamamlandı.

Duhok Üniversitesi, 1992 yılında, Kuzey Irak’ın Duhok kentinde kuruldu. Bölge için önemli bir eğitim ve araştırma kurumu olan üniversite, 19 fakültede 23.000’e yakın öğrenciye eğitim olanağı sağlıyor. Üniversitede, iki hektarlık alanda çalışmalarına başlayan Duhok Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde, bir süre sonra herbaryum da oluşturuldu.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verildi. Bunun yanısıra, Duhok Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryumu'nu geliştirmek üzere, ANG Vakfı ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi arasında ikili işbirliği anlaşması imzalandı.

Betül Bilici
Herbaryum Sorumlusu Yardımcısı

Su Bitkileri Atölyesi

Bitkiler yaşamsal özelliklerinin gereği olarak, çimlenme sürecinde hava, su ve sıcaklığa ihtiyaç duyar. Farklı kriterlerle sınıflandırıldığı gibi, bitkileri su ihtiyacına göre de sınıflandırabiliriz. Bu tasnife göre, üç grup oluşur.

  • Hidrofitler (Su bitkileri)
  • Higrofitler (Nemli yerlerde yetişen bitkiler)
  • Kserofitler (Kurak yerlerde yetişen bitkiler)

Tüm canlılar gibi bitkiler de doğal seçilim sayesinde, bulundukları ortamda yaşama ve üreme başarısını artırmak için, bazı morfolojik uyum özellikleri geliştirmiştir. Örneğin, kaktüslerde görülen iğne yapraklar ya da fotosentetik gövde gelişimi gibi. Bitkiler, her ne kadar deniz ya da tatlı su ortamlarında türemiş olsalar da önemli ölçüde evrimleşmiştir. Sucul habitatlara dönüşüm ise özel uyum süreçleri sonucu gerçekleşmiştir.

Sucul bitkiler, su üzerinde ya da içinde yaşamak üzere uyum sağlamış bitkilerdir. Hidrofitler, binlercesi birarada yaşayan mikroskobik bitkilerden, çapı bir metreden büyük çiçeği olan bitkilere kadar farklı boyutlarda olabilir.

NGBB’de günlük eğitimler, proje grupları ve hafta sonu etkinlikleri olarak devam etmektedir. Bahçe içinde olduğu gibi, bahçe dışında da hizmet vermekte olan NGBB, Türkiye florasının tanıtılması ve ülkemizdeki bitki çeşitliliğinin vurgulanması amacıyla çeşitli kurumlarla işbirliği yapmaktadır.

Bu kapsamda, Avrupa Birliği projesi olan ve "CultureCIVIC" Kültür Sanat Destek Programı tarafından desteklenen, "Suyun Peşinde İstanbul" projesine katılındı. Proje, 5 yaş üzeri çocukları ve yetişkinleri, kentsel miras kavramını “su” odağında düşünmeye yöneltiyor. Projede NGBB, su bitkilerini ele alarak, 19 Kasım 2022’de Müze Gazhane’de gerçekleştirilen atölyede uygulayıcı olarak yer almıştı.

Atölye boyunca, bitkiler dünyası hakkında daha önce edindiğimiz bilgileri hatırlayarak, suyun bitkiler üzerindeki etkileri ve önemi üzerinde duruldu. Sonrasında ise çocuklar, oyunlarına örnek olarak atölye için getirilen "Chara sp.", su mercimeği (Lemna minor L.), su teresi (Nasturtium officinale W.T.Aiton), nilüfer (Nymphaea alba L.) gibi su bitkileriyle tanışma fırsatı buldu.

Melike İlayda Baksı
NGBB Eğitmeni

Bitki Ressamlığı Kursları

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nde, bitki ressamlığını geliştirmeye yönelik çalışmalar, planlanan yeni eğitimlerle sürdürülüyor. NGBB'de bu konuya ilişkin kurslar, 2002 yılında ünlü bilimsel bitki ressamlarından, "Curtis Botanical Magazine" dergisinin editörü Christabel King eğitmenliğinde başlatılmış; sonraki yıllarda devam ettirilmişti. 2002-2006 yıllarında yapılan bilimsel bitki ressamlığı kurslarında, yetenekli ve başarılı birçok katılımcı sayesinde çalışmalar üst seviyelere taşınarak sürdürüldü.

Bilimsel bitki ressamlığını daha geniş çevrede tanıtmak ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla NGBB'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu konuda küçük yaşlardan itibaren ilgi duyulmasını sağlamak amacıyla ilk kez 2019 yılında “Çocuklarla Bitki Ressamlığı” atölyesi gerçekleştirildi. Hafta sonu eğitimi olarak planlanan atölye, daha çok bireysel katılımcılara hitap ederken, talepler doğrultusunda hafta içinde okul gruplarıyla da uygulandı.

NGBB'de, lise seviyesindeki öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkarılabilmesi ve ilgili olanların bilimsel bitki ressamlığı tekniklerini erken yaşta öğrenebilmesi amacıyla yeni kurs programı hazırlandı. Bu kapsamda, 2023 yaz döneminde dört haftalık başlangıç atölyesi düzenlenmesi için çalışmalara başlandı. Gözlem aşamasından, çizim aşamasına kadar tüm detayların aktarılacağı bu atölyede; başlangıç seviyesindeki botanik bilgisi eşliğinde, bir bitkinin çiziminin nasıl yapıldığı, tüm detaylarıyla ele alınıp işlenecek.

Gizem Sarısoy
NGBB Eğitmeni